TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT

2019-21 FASHION DEPT.

Nakamura Yuzuka

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Takada Mai


Ozaki Mizuki

Sakurai Moeka

Imamura Yuki

Sasaki Ayaka


Uchibori Kaoru

Nakamura Naru

Murozaki Mina

Miyano Ayana


Takada Mai

Sun Lyun

るなてぃっく

Lauren Lim Sophie


2019-21 MAKE-UP DEPT.

Imazu Naho Gallery

Odajima Yuna

MonMon

Kondo Miina


mina

Chen Yi Pei

KAMEI MAYUMI

SAKIHAMA MANO


Wu YAVI

Odajima Yuna

MonMon

Yo Teii


Imazu Naho

Yagi Runa

THAE NU IN

KITAMURA SAKURA


MOMO

YUNA


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT