TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 MAKE-UP DEPT.

KONDO MIINA

KITAMURA SAKURA

KAMEI MAYUMI

SAKIHAMA MANO


Wu YAVI

Odajima Yuna

MonMon

Yo Teii


Imazu Naho

Yagi Runa

Chen Yi Pei

THAE NU IN


2019-21 FASHION DEPT.

Ishii Yuta

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Uchibori Kaoru


Ozaki Mizuki

GONG WENZHENG

Sakurai Moeka

Shu Chisen


Sen Shiko

So Ukaku

Takada Mai

Cho Kyutsuki


Tominaga Takashi

Nakamura Yuzuka

Hyo Sanho

Matsumura Kakeru


Miyano Ayana

Murozaki Mina

Mori Akihiko

Phan Thi Quy


Arahara Shun

Ogiso Akitaka

Kobayashi Akiko

Sasaki Ayaka


Shen Rita

Sun Lyun

Nakamura Naru

Ryu Ro


Ren Kiko

Lauren Lim Sophie


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT