TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT

DESIGNER & ARTIST

Toshi Tozawa

Ayumi Yunokuchi

Hair and Make-up Artist Eriiy

STUDIO SISTER TOKYO 


WEGO STAFF STYLE by YUA

CANNA

NOIM by Haruki Kawai

blindrabbit


Shunsuke Tsukui

Miina Kondo

YUA

Coniglio


MAYUCO

Akiko Kobayashi

lumiere by Sakura

yuazzing by YUA


Ai Fujiike

KOMASAN

gwbtl by Nyapa

Daisuke Saida


Mina Hosoya

Rena

TDGFDD PRE SCHOOL

MAAYA KUBOTOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT