TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT

DESIGNER & ARTIST

Coniglio

Akiko Kobayashi

lumiere by Sakura

Mina Hosoya


WEGO STAFF STYLE by YUA

CANNA

NOIM by Haruki Kawai

blindrabbit


YUA

Miina Kondo

ぐにゃんじROCK

by Shunpike Tsukui

gwbtl

by Ayana Hino


Toshi Tozawa

aitoshiwa: DESIGNER

Ayumi Yunokuchi

Hair and Make-up Artist

Eriiy

STUDIO SISTER

TOKYO 


UNPLUGGEDESIGN

George Yano

Hair and Make-up Artist 

MAYUCO

aitoshiwa

by Ayumi Yunokuchi

ARAZUMOGANA

by Daisuke Saida


yuazzing by YUA

KOMASAN

AO PRE SCHOOL


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT