TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT

2018-20 MAKE-UP DEPT.

Miyu Aoki

Yukiari Ishi

Kanon Kuriosa


Yuta Kobayashi

Akira !!!

Sawako Suzuki


Akane Suwa

Cho Teki

Yuzuka Murasawa


by Sawako Suzuki

by Kanon Kuroiwa

by Yukiari Ishi


2018-20 FASHION DEPT.

Airi Onozawa

Shunsuke Tsukui

Masamitsu Tsunekawa


Ayaka Hojo

Haruki Kawai

Mina Hosoya


Rena Mitani

Tomoka Yamashita

Matsune


Hikari Oishi

Nanami Kotani

Shotaro Owa


OH !!!

LE DUONG BAO KHANG

Kanae Sakagami


2020 TDGFMD DESIGN JOB 2.21

2019-20 MAKE-UP DEPT.2020 TDGFMD DESIGN JOB 2.21-22

TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT