TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 FASHION DEPT.

Ishii Yuya

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Takada Mai


Ozaki Mizuki

Cho Kyutsuki

So Ukaku

Sasaki Ayaka


Uchibori Kaoru

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Shen Rita


Takada Mai

Sun Lyun

Sakurai Moeka

Arahara Shun


Miyano Ayana

Murozaki Mina

Lauren Lim Sophie

Ren Kiko


Shen Rita

Ogiso Akitaka

るなてぃっくSUZURI

るなてぃっく


Ryu Ro

Nakamura Yuzuka

Nakamura Naru

Matsumura Kakeru


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT